Zápis detí

Deti do škôlky i do jaslí prijímame priebežne, v rámci kapacitných možností zariadenia.

Pri zápise dieťaťa zaplatí zákonný zástupca rezervačný poplatok vo výške 100,00 €, ktorý bude po nástupe dieťaťa do nášho zariadenia započítaný do prvého školného. V prípade, ak dieťa napriek zápisu do škôlky alebo do jaslí nenastúpi, rezervačný poplatok sa nevracia.

Na zápis je potrebné prinieť

  • prihlášku dieťaťa spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a vyplneným dotazníkom (všetky tlačivá si môžete stiahnuť nižšie);
  • preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa;
  • fotokópiu kartičky poistenca dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu

Dokumenty je potrebné stiahnuť a vytlačiť.